Vekterutdanning

Kontakt oss

Velkommen til vekterutdanning hos Nokas!

Har du det som skal til for å bli vekter? Liker du å levere sikkerhet og trygghet til andre mennesker? Er du handlekraftig, engasjert, pålitelig og flink til å samarbeide? Da er vekteryrket riktig for deg!

Din vekterkarriere starter med nasjonal grunnutdanning for vektere, og vi har gleden av å tilby deg skoleplass hos oss. Av de som ble uteksaminert fra Nokasskolen i 2018 er nå over 8 av 10 i fast arbeid som vektere, de aller fleste i Nokas.

Utdanningsløpet går over 5 korte og intensive uker. Våre erfarne instruktører vil gi deg ferdighetene du trenger for å jobbe som vekter hos oss eller hos andre vaktselskaper. Utdanningen foregår gjennom tradisjonell klasseromsundervisning, gruppearbeid, egenstudium og praktiske øvelser. Under hele utdanningen vil dine ferdigheter og utvikling bli vurdert opp imot ledige stillinger hos oss.

PRIS: kr 27.000,- for hele utdanningen, inkludert undervisningsmateriell og lærebøker. Minimum kr 10.000,- av avgiften skal betales ved oppstart av utdanningen. Resterende beløp skal være betalt innen avsluttende eksamensdag.

Påmelding til vår utdanning – gå inn på link for påmelding.

Utdanningen vil skje på følgende måte:

  • 65 timer undervisning i klasserom.
  • 47 timer egenstudium og hjemmearbeid.
  • 45 timer praksis som gjennomføres lukket øvingsområde.
  • 4 timer teoretisk eksamen (multiple choice).
  • 2 timer muntlig eksamen.

 Totalt 163 timer over ca. 5uker, dagtid ukedager.

 Krav til kursdeltakeren:

  • 100% Oppmøte (lovpålagt krav)
  • Tilfredsstillende vandel (plettfri ifht. voldsutøvelse, vinning (tyveri, heleri), narkotika og sedelighet, ref. lov om vaktvirksomhet)
  • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Påmelding er bindene, ved avtalebrudd i forkant av utdanningsstart belastes du som deltaker et avbestillingsgebyr på kr 2 500,-

Generell informasjon

Nokas er sertifisert leverandør av vekterutdanning. (sertifisert av politidirektoratet)

Utdanningen fyller lovkravene til Nasjonal grunnutdanning for vektere (iht forskrift om vaktvirksomhet)

Har du spørsmål vedrørende utdanningen, kan du også sende en e-post til: kurs@nokas.com.

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.