Vekteropplæring

Kontakt oss

Vekterkurs

Nokasskolen tilbyr lovpålagt vekteropplæring.

Nokas er godkjent av Politidirektoratet (POD) som leverandør av lovpålagt vekteropplæring.  Opplæringen gis av våre meget erfarne og dyktige instruktører.

Tre trinn

For å kunne jobbe som vekter i Norge må man ha fullført det første av i alt tre kurstrinn. I løpet av seks måneder må man også ha fullført de to andre trinnene.

Trinn 1  Teoretisk grunnutdanning

21 timer fordelt på tre dager. Kurset avsluttes med skriftlig eksamen som må bestås.  Bestått trinn 1 gir deg mulighet til å jobbe som vekter i alle godkjente vaktselskap i Norge.

Trinn 1 består av følgende fagemner:

 • introduksjon til vaktbransjen
 • etikk
 • juss
 • konflikthåndtering
 • førstehjelp
 • HMS
 • brannvern

Pris pr deltager vekterkurs trinn 1 er kr 6.250,-

Trinn 2  Praksis

30 timer praksis i et godkjent vaktselskap med veiledning fra en erfaren instruktør. Instruktøren evaluerer praksisen med egnet / ikke egnet. 

Nokasskolen arrangerer egne trinn 2-kurs i Oslo for de som ønsker det. Påmelding på samme måte som for trinn 1 og trinn 3.

Pris pr deltager vekterkurs trinn 2 er kr 4.250,-

Trinn 3  Videre teoretisk grunnutdanning

65 timer som gjennomføres over åtte dager og kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser. Dette skal gjøre deg i stand til å utøve vekteryrket på en trygg og god måte. Kurset avsluttes med en skriftlig prøve som må bestås.

Trinn 3 består av følgende fagemner:

 • risiko- og beredskapsanalyse
 • spionasje og sabotasje
 • tekniske og fysiske sikringstiltak
 • beredskapsplanlegging
 • HMS
 • etikk
 • juss
 • konflikthåndtering
 • førstehjelp
 • brannvern
 • service og kvalitet
 • rapportlære
 • åstedssikring
 • vektertjenester
 • sikkerhetsplanlegging
 • narkotikalære
 • kriminalitetsbildet

Pris pr deltager vekterkurs trinn 3 er kr 8.250,-

Du som deltar på vekterkurs i Nokas, må beherske norsk godt – både muntlig og skriftlig.

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.