Vekteropplæring

Kontakt oss

Vekterkurs

Nokasskolen tilbyr lovpålagt vekteropplæring.

Nokas er godkjent av Politidirektoratet (POD) som leverandør av lovpålagt vekteropplæring.  Opplæringen gis av våre meget erfarne og dyktige instruktører.

OBS:

Pga. nye krav til vekterutdanning gjeldende fra 01.01.2018, vil vi få presisere følgende i forhold til tidsfrister for dere som tar trinn 1 høsten 2017.

Trinn 2 og Trinn 3 i henhold til dagens utdanningsmodell må gjennomføres og bestås innen 01.04.2018. Etter dette vil ikke et ufullstendig kurs være godkjent.

Nokasskolen vil holde Trinn 2 og Trinn 3 også etter dagens modell frem til denne dato. Steder og tid vil bli lagt ut på vår kurskalender innen 01.12.2017.

Tre trinn

For å kunne jobbe som vekter i Norge må man ha fullført det første av i alt tre kurstrinn.  På grunn av nye krav til vekteropplæring (se over) må de to andre trinnene være fullført innen 01.04.2018.

Trinn 1  Teoretisk grunnutdanning

21 timer fordelt på tre dager. Kurset avsluttes med skriftlig eksamen som må bestås.  Bestått trinn 1 gir deg mulighet til å jobbe som vekter i alle godkjente vaktselskap i Norge.

Trinn 1 består av følgende fagemner:

 • introduksjon til vaktbransjen
 • etikk
 • juss
 • konflikthåndtering
 • førstehjelp
 • HMS
 • brannvern

Pris pr deltager vekterkurs trinn 1 er kr 6.250,-

Trinn 2  Praksis

30 timer praksis i et godkjent vaktselskap med veiledning fra en erfaren instruktør. Instruktøren evaluerer praksisen med egnet / ikke egnet. 

Nokasskolen arrangerer egne trinn 2-kurs i Oslo for de som ønsker det. Påmelding på samme måte som for trinn 1 og trinn 3.

Pris pr deltager vekterkurs trinn 2 er kr 4.250,-

Trinn 3  Videre teoretisk grunnutdanning

65 timer som gjennomføres over åtte dager og kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser. Dette skal gjøre deg i stand til å utøve vekteryrket på en trygg og god måte. Kurset avsluttes med en skriftlig prøve som må bestås.

Trinn 3 består av følgende fagemner:

 • risiko- og beredskapsanalyse
 • spionasje og sabotasje
 • tekniske og fysiske sikringstiltak
 • beredskapsplanlegging
 • HMS
 • etikk
 • juss
 • konflikthåndtering
 • førstehjelp
 • brannvern
 • service og kvalitet
 • rapportlære
 • åstedssikring
 • vektertjenester
 • sikkerhetsplanlegging
 • narkotikalære
 • kriminalitetsbildet

Pris pr deltager vekterkurs trinn 3 er kr 8.250,-

Du som deltar på vekterkurs i Nokas, må beherske norsk godt – både muntlig og skriftlig.

 

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.