Terrorberedskap er for mange blitt en del av hverdagen

Samfunnet er i kontinuerlig endring. Trusselbildet endres stadig og krav og forventninger til økt beredskap øker.

Vi bistår foretaket med å etablere balanserte terrorforebyggende tiltak. Dette gjør vi gjennom vår tilpassede sikringsrisikoanalyse som omfatter organisatoriske, teknologiske og menneskelige sikringstiltak.

Arbeidsmetodikken sikrer en riktig forankring i kundens foretak og danner grunnlaget for et troverdig grunnsikringsnivå som skaper trygghet i organisasjonen.

Terrorberedskap

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.