Øvrige kurs

Nokasskolen tilbyr kurs skreddersydd for din virksomhet

Arbeidsvarsling og trafikkdirigering

Få opplæring i aktuelt regelverk slik at du er kvalifisert for å jobbe med arbeidsvarsling og trafikkdirigering.

Brannvernlederkurs

Kurset dekker lovverkets krav til opplæring av brannvernledere i bedrift.  Det gis en grundig innføring i brannteori og innsats ved brann samt utløst alarm.  Internkontroll og dokumentasjon av brannvernarbeid vektlegges.

Farlig gods

Lær å kjenne igjen hva som er farlig gods og hvordan du skal reagere hvis uhellet er ute.

Industrivern

Brannvern og førstehjelp for industribedrifter samt grunnleggende industrivern.  Kundens risikobilde er bestemmende for kursets innhold og lengde, med en generell og en kundespesifikk del.

ISPS

Nokasskolen gir deg opplæring som gjør deg i stand til å ivareta dine oppgaver knyttet til sikkerheten ved havneanlegg som omfattes av ISPS regelverket

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.