Tett samarbeid med politiet gir gode resultater

Nokas har opp i gjennom årene utviklet et nært og godt samarbeid med politiet. Etter at Politidirektoratet nylig hasteinnkalte sikkerhetsbransjen til et dialogmøte, sier Frode Østdahl at han er glad for initiativet fra Politidirektoratet. Han mener det ligger store uforløste gevinster ved å øke samhandlingen mellom det offentlige og de private aktørene.

Helt siden 22. juli bomben gikk av i Oslo sentrum har det vært reist spørsmål rundt krise- og beredskapssamarbeidet mellom de private aktørene i sikkerhetsbransjen og det offentlige. Da bomben smalt i Oslo kom det i etterkant frem at i en rapport fra Fafo at vekterne som var først på stedet, bidro med avgjørende hjelp i akuttfasen etterpå.

Også etter det nylige terrorangrepet i Stockholm har det fremkommet at vekterne våre gjorde en uvurderlig innsats. Nokas har mange vektere til stede til enhver tid i sentrumsgatene der. Da hendelsen inntraff, utførte vekterne livreddende førstehjelp, evakuering, trafikkdirigering og bidro med viktige vaktholdsoppdrag. Da terroristen slo til i Stockholm var dessuten en av våre verditransportører midt opp i hendelsen. Ved å sette verditransportbilen på tvers ut i veien og sperre for kjøretøyet som kom i full fart nedover gaten, endte antagelig utfallet helt annerledes enn planlagt for terroristen.

Tett samarbeid

Nokas har opp i gjennom årene utviklet et nært og godt samarbeid med Politiet. Etter 22. juli hendelsen har samarbeidet styrket seg ytterligere. I Oslo møtes representanter blant annet fra Politiet og sikkerhetsbransjen ukentlig. Der gjennomgås både hendelser og andre aktuelle saker partene har nytte av å informere hverandre om.

Etter at Politidirektoratet nylig hasteinnkalte sikkerhetsbransjen til et dialogmøte i forbindelse med terrorsaken i Sverige, sa direktør i Nokas Vakt, Frode Østdahl, følgende:

- Vi er glade for initiativet fra Politidirektoratet og mener det ligger store uforløste gevinster ved å øke samhandlingen mellom det offentlige og de private aktørene. Våre vektere er tilstede døgnet rundt på en rekke sentrale knutepunkt og der hvor folk ferdes. Vi er derfor som regel først på stedet når noe uventet skjer. Disse ressursene er viktige å utnytte, sa han.

Østdahl er optimistisk til fremtidens samarbeid med beredskapsetatene.

- Viljen til utvidet samarbeid ser ut til å være tilstede. Samhandling er noe vi er opptatt av å bli bedre på, og fra Nokas sin side skal vi legge til rette for at våre ressurser kan brukes når noe skjer. I Oslo har samarbeidet fungert utmerket de siste årene, men også her mener jeg vi kan bli enda bedre til å forebygge for alvorlig kriminalitet ved å utnytte både teknologi og mennesker som vi rår over.