Stor interesse for Nokas i forbindelse med Sykkel-VM i Bergen

Godt over 50 eksisterende og potensielle kunder fikk høre interessante foredrag og tok med seg viktig info om Sykkel-VM hvor Nokas blant annet skal levere vektere og kameraløsninger under høstens store idrettsarrangement i Bergen.

- Vi inviterte et bredt utvalg av næringslivet i Bergen til en åpen sikkerhetsdag. Her fikk vi virkelig presentert oss selv som sikkerhetsleverandør, men vi hadde også invitert foredragsholdere fra Politiet og Sykkel-VM organisasjonen til å fortelle om planene deres for avviklingen av arrangementet, sier Livar Bertelsen. Han er KAM i Nokas sin vaktorganisasjon.

Det er ingen tvil om at høstens arrangement, som omtales som en verdens største idrettsarrangement, byr på krevende utfordringer i forhold til sikkerhet.  En av mange utfordinger vil være besøkende med uærlige hensikter.

- Ved store folkeansamlinger er faren stor for å bli utsatt for lommetyveri, butikktyveri og svindelforsøk, sier Bertelsen. Det gjelder både for tilskuere og for næringslivet. I Nokas har vi mye kunnskap om hvordan man kan sikre se mot disse utfordringene. 

Nokas er valgt som offisiell sikkerhetsleverandør til Sykkel-VM, og vil få store oppgaver både hva gjelder tekniske sikkerhetsløsninger, men også leveranser av et stort antall vektere i sentrum. I den anledning har Nokas satt sammen et bredt utvalg av ulike produkter og tjenester som tilbys til næringslivet under arrangementet, men også i et mer langsiktig perspektiv kan det være formålstjenlig å ta en prat med Nokas. 

- Sykkel-VM gir Nokas en unik mulighet til å kunne vise oss frem som en totalleverandør av sikkerhet. Det viser interessen rundt sikkerhetsdagen vår hvor rundt 50 næringslivsledere møtte frem. De fikk med seg mye lærdom på veien. Nå gleder vi oss til å ta fatt på sikkerhetsoppgaven i høst, avslutter Livar Bertelsen

For mer informasjon omkring Nokas sine løsninger under Sykkel-VM arrangementet - kontakt oss her